LEGEZKO OHARRA

Uztailaren 11ko Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legea (LSSI-CE) betez, SORMEN KOMUNIKAZIOA Sozietate Mugatuak (aurrerantzean SORMENhttps://sormen.eus/ webgunea berea dela jakitera ematen du. Lege horretako 10. Artikuluak eskatu bezala, SORMENek datu hauek ematen ditu jakitera:

Webgune honen titularra SORMEN da, B95760328IFKdunaeta egoitza soziala RODRIGUEZ ARIAS kalea, 23 – 6. SOLAIRUA – 5. BULEGOA, 48011 BILBAO, BIZKAIAn duena. Sozietatea Bizkaiko Merkataritza Erregistroan dago erregistratuta, 5450. liburukian, 11. folioan, BI-64011. orrian, 2. inskripzioan. Berarekin harremanetan jartzeko helbide elektronikoa hauxe da: info@sormen.eus.

1. Erabiltzailea eta erantzukizunen erregimena

SORMENen web-orriari dagokionez nabigazioak, sarbideak eta erabilerak erabiltzaile izatea dakar, ondorioz SORMENen web-orritik nabigatzeak bertan dauden erabilera baldintza guztiak onartzea dakar, indarrean dagoen kasuan kasuko legeria betetzeari utzi gabe.  

SORMENen webguneak informazio, zerbitzu eta datu ugari eskaintzen ditu. Erabiltzaileak webgunearen erabilera egokia izango duela onartzen du. Bere ardurapean izango dira SORMENek eskainitako informazio, zerbitzu eta datuak erabiltzea baldintza hauetan, Legean, moralean, ohitura onetan, eta ordena publikoan xedatutakoaren kontra edo bestela hirugarrenen eskubideak edo webgunearen erabilera kaltetuta atera daitekeen moduan erabiltzea.

2. Esteken eta erantzukizun arloko salbuespenen politika

SORMENek ez du bere ardurapean hartzen, erabiltzailea, bere webgunean agertutako esteken bidez, sartutako webguneen edukieraz. Eta aitortzen du ez duela sarean dauden beste webguneak ez aztertuko, ez kontrolatuko. Aldi berean, ez du bermatzen esteken bidez iritsitako webguneen eskuragarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiatasuna, baliozkotasuna edota legezkotasuna, bereak ez direnean

SORMENek bere webgunearen erabiltzaileak, bere webgunean nabigatzeagatik jasan ditzakeen kalteak saihesteko neurriak hartu dituela adierazten du. Horren ondorioz, SORMENek ez du, inongo kasuetan, bere gain hartzen erabiltzaileak Interneten nabigatzearen ondorioz jasotako kalteen erantzukizuna.

3. Aldaketak

SORMENek bere webguneko edukian egoki deritzen aldaketak egiteko eskubidea erreserbatzen du, aldez aurretiko abisurik eman gabe. Hori bai webgunearen edukiei, bai horiek erabiltzeko baldintzei dagokienez. Aipatutako aldaketak bere webgunearen bidez egiteko aukera egongo da, Zuzenbideak onartutako edozein modutan; eta nahitaez bete beharrekoak izango dira webgunean argitaratuta dauden bitartean eta gerora balioa duten beste aldaketa batzuek aldatu arte.

4. Datu babesa

Webgune honetan sartzeak ez dakar, halabeharrez, datu pertsonalak eman behar izatea. Nolanahi ere, SORMENek eskuragarri jartzen duenez helbide elektroniko bat, erabiltzaileak edozein motako informazioa eskatu eta argibide edo zalantzakgaldetu ahal izateko, erabiltzaileak era askean eta borondatez posta elektronikoan izaera pertsonaleko datuak ematen baditu edo bere helbideak datu pertsonalak baditu, 2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (DBEO) ezarritakoaren arabera,erabiltzaileari jakinarazten zaio bere datu pertsonalak SORMENen jabetzakoa den tratamendu sisteman sartuko dituela (IFKB95760328 eta egoitza soziala  RODRIGUEZ ARIAS kalea, 23 – 6. SOLAIRUA – 5. BULEGOA, 48011 BILBAO, BIZKAIA), bi aldeen artean ezarritako konpromisoak erraztu, bizkortu eta betetzeko xedez. Indarrean dagoen araudiaren arabera, SORMENek jakinarazten du aurretiaz aipatutako aginduak betetzeko behar-beharrezkoa den epean gordeko dira.

Erabiltzaileak bestelakorik adierazten ez duen bitartean, ulertuko dugu haren datuak ez direla aldatu, baita erabiltzaileak edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duela eta haren baimena duela bien arteko harremana finkatu ahal izateko erabiltzeko.

SORMENek jakitera ematen du datuak era legal, leial, garden, egoki, mugatu, zehatz eta eguneratuan tratatuko dituela. Hori dela eta SORMENek datuok zehatzak ez direnean berauek ezabatu edo zuzentzeko arrazoizko neurri guztiak hartuko dituela hitzematen du.

Datuen babeserako indarrean dagoen araudiak emandako eskubideen arabera, erabiltzaileak bere datu pertsonalak ikusteko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko eta tratamenduari aurka egiteko idatzia bidali beharko du gorago adierazitako helbidera edo info@sormen.eus helbide elektronikora.

SORMENek jakitera ematen du erabiltzailearen datuak konfidentzialtasunez tratatuko direla eta soilik barruan eta aipatutako helburuetarako erabiliko direla. Hortaz, hirugarren bati ere ez zaizkio utzi ezta komunikatuko haren datuak, legez aurreikusitako kasuetan edo erabiltzaileak baimentzen duenean ez ezik.

Erabiltzaileak izaera pertsonaleko bere datuak ematen dituen edo helbidean datu pertsonalak dituen posta elektronikoa bidaltzearekin SORMENen pribatutasun politika onartzen du.

5. Jabetza industriala eta industriakoa

SORMEN, zuzenean edo emakidadun gisa, bere web-orriko eta honetan jasotako elementu guztienjabetza intelektualeko eta industriako jabetzako eskubide guztien titularra da. Besteak beste, SORMENen titularitatekoak dira irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea, testuak, markak eta logotipoak, koloreen konbinazioa, egitura eta diseinua, erabilitako materialen bilduma, funtzionatzeko beharrezko ordenagailu-programak, sarbidea eta erabilera. Beraz, Espainiako Araubide Juridikoak babestuko ditu jabetza intelektualeko obra moduan horiek guztiak eta arlo honetako Espainiako eta Europar Batasuneko arautegia aplikatuko da, baita Espainiak arlo honetan sinatutako nazioarteko itunak ere.

Eskubide guztiak babestuta.Jabetza Intelektualaren Legearen 8. artikuluan eta 32.1eko bigarren paragrafoan xedatutakoaren arabera, beren-beregi debekatuta geratzen dira, SORMENen baimenik gabe, webgune honetako eduki guztien edo zati baten erreprodukzioa, banaketa eta komunikazio publikoa, baita eskuragarri jartzea ere, horien xedea merkataritzakoa denean; eta hori edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoz.

Erabiltzaileak SORMENen jabetza intelektualeko eta industriako jabetzako titularitateko eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen du. Atariko elementuak ikus ditzake, baita inprimatu, kopiatu eta bere ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan gorde ere bai, haren erabilera pertsonalerako eta pribaturako denean. Erabiltzaileak ez ditu ezabatuko, aldatuko, saihestuko edo manipulatuko SORMENen orrietan dauden babes-dispositiboak edo segurtasun-sistemak.

6. Ekintza legalak, lege aplikagarriak eta araubidea

SORMENek haren webgunea eta horretako edukiak oker erabiltzeagatik edo baldintza hauek ez betetzeagatik egoki deritzen ekintza zibilak eta penalak aurkezteko eskubidea du.

Erabiltzailearen eta zerbitzua eskaintzen duenaren arteko harremanak Espainiako lurraldean indarrean dauden eta aplikagarriak diren arautegiek erregulatuko dituzte. Alde bien artean gatazkarik edo eztabaidarik sortuz gero, arbitrajera jo dezakete edo jurisdikzio arruntera jo arlo horretan dauden jurisdikzioari buruzko arauak betez SORMENek helbidea BIZKAIAn du.