EAB MARKA
EUSKO JAURLARITZA

EAB MARKA

Euskadiko Adinekoen Batzordea, Eusko Jaurlaritza

EAB, adinekoen kolektiboak berak zuzendutako adinekoentzako politika publikoetan
aldaketa-eragile bat da. Etorkizunaren oraina dira eta gure historiaren etorkizuna.
Gaurko protagonistak dira adinekoentzako etorkizuneko gizarte-politika publikoak
eraikitzen eta bideratzen parte hartzen dutenak.
Oraina dira haiei balioa emateko unea delako, etorkizuna balio komunitarioekin
eraikitzeari begira, beren esperientziarekin eta ezagutzarekin aberasteko unea.

Lotzen diren formak, bideak eraikitzen dituztenak eta pentsamenduak batzen
dituztenak. Integrazioa, kogobernantza, gizatasuna.

Elkar elikatzen dute, hazten, elkar aberasten, kate baten katebegi gisa. Ahalduntzea,
talentua, lidergoa.

Chillidaren lanekin duen harremana, Euskadirekin lotzen gaituena eta omenaldi eta
erreferente gisa balio diguna. Gizakia, likidoa, garaikidea

Erabilitako koloreek energia, freskotasuna eta gogo bizia ekartzen dituzte gogora.
Talentua, kogobernantza, gizatasuna.

Gustatzen bazaizu, jakin dezatela…